Hotel a reštaurácia Slanica

Hotel a reštaurácia Slanica


Slanická Osada 2181
029 01 Námestovo
Slovensko
Telefon: +421 910 308 089

www.anica.sk