Terasa u Blaškov

Terasa u Blaškov


Počúvadlianske Jazero 75
696 01 Banská Štiavnica
Slovensko
Telefon: +421 908 963 829

www.terasaublaskov.sk