Stredná odborná škola obchodu a služieb

Stredná odborná škola obchodu a služieb


Lomonosovova 2797/6
918 54 Trnava
Slovensko
Telefon: +421335521109

www.sosos-trnava.sk